Vinul Moldovei va avea mai multe șanse să-și crească nivelul de competivitate, iar vinificatorii locali – să se extindă pe piețele externe, datorită trasabilității și transparenței întregului proces tehnologic. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a semnat actul de încheiere a lucrărilor și  transferul final al Sistemului Informațional Automatizat Registrul vitivinicol (RVV) –  rvv.gov.md, iar funcțiile de ținere a Registrului au fost transmise Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV).

        Vasile Luca, secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a menționat că Registrul vitivinicol constituie un pas important pentru armonizarea sută la sută cu prevederile Acquis-ului comunitar.

„Pentru a practica o activitate de creștere a materiei prime, a strugurilor pentru producerea vinului, agenții economici trebuie să fie înregistrați în RVV. Pentru implementarea prevederilor normative, MADRM împreună cu ONVV a inițiat acest proiect amplu, cu suportul partenerilor externi de dezvoltare. Prima etapă a implementării RVV s-a încheiat: avem un sistem informațional complet funcțional, ce conține multe detalii importante pentru sectorul vitivinicol.”

        Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului a ținut să remarce că transferul final al Registrului vitivinicol în gestiunea Oficiului Național al Viei și Vinului este o realizare extrem de importantă care face parte din planul de activități al instituției.

„Obiectivul RVV este asigurarea trasabilității produselor vitivinicole comercializate și minimalizarea exercitării controlului din partea statului asupra sectorului vitivinicol. Registrul vitivinicol este unica sursă oficială de informații cu privire la unitățile vinicole, parcelele viticole cu suprafața mai mare de 0,15 ha și evidența produselor vitivinicole”.

        Sistemul Informațional Automatizat Registrul vitivinicol este o soluție IT coerentă de trasabilitate a întregului proces de producție-comerț, care conține informații detaliate despre toți producătorii de Struguri și vin și, totodată, face posibilă identificarea produselor cu Indicație Geografică Protejată (IGP) și Denumire de Origine Protejată (DOP).

        Software-ul constituie un pas important pentru ralierea țării noastre la cerințele impuse de legislați comunitară în ceea ce privește organizarea pieței vitivinicole și totodată, respectă particularitățile locale specifice sectorului. Registrul vitivinicol va avea un impact pozitiv asupra filierei vitivinicole, contribuind și la îmbunătățirea capacităților administrative și profesionale ale instituțiilor responsabile de domeniul  agriculturii și dezvoltării rurale. Mai mult, această bază de date cu informații compleхe este necesară  pentru elaborarea de politici de dezvoltare durabilă și pentru administrarea eficientă a sectorului vitivinicol.

        Elaborarea Registrului vitivinicol din Republica Moldova a fost susținută de Agenția Cehă pentru dezvoltare, acesta fiind implementat de Institutul Central pentru Supraveghere și Testare în Agricultură din Republica Cehă, care are o experiență de peste două decenii în dezvoltarea unor astfel de soluții informaționale în parteneriat cu USAID.

        Jan Husák, Consilier, Ambasada Republicii Cehe la Chișinău a spus că Ambasada Republicii Cehe în Republica Moldova consideră că implementarea Registrului vitivinicol a fost un adevărat succes, fapt confirmat și de misiunea de evaluare a Ministerului Afacerilor Externe din Cehia.

„Sperăm că acest proiect va contribui la dezvoltarea sectorului și la creșterea calității produselor, precum și la extinderea accesului vinificatorilor pe piețele externe”.

        Înscrierea viticultorilor și vinificatorilor în RVV este obligatorie, excepție făcând agricultorii care utilizează strugurii doar pentru consum propriu. Cei care nu se vor înscrie în Registrul vitivinicol riscă sancțiuni administrative, intedicție la obținerea oricărui tip de subvenții din partea statului și chiar interdicție la comercializarea strugurilor destinați fabricării vinurilor.

        Astfel, rvv.gov.md va furniza informații despre statisticile din domeniul vitivinicol și detalii relevante despre unitățile vitivinicole și plantațiile viticole înregistrate (în funcție de destinație, soi, suprafață, localitate etc.). Caracterul public al informațiilor va permite agenților economici să cunoască situația reală privind suprafețele de viță-de-vie, fapt ce îi va ajuta să își planifice eficient potențialul de producere.

        În prezent, în Registrul vitivinicol sunt înregistrate 41 mii hectare de viță de vie, parcele viticole de producție-marfă (mai mari de 0,15 ha) cu soiuri de struguri pentru vin și de masă, destinate producerii coardelor altoi (plantații altoi) și producerii coardelor portaltoi (plantații portaltoi) și 230 unități vitivinicole.

        De menționat că, Registrul vitivinicol a fost elaborat în perioada 2014 – 2019, iar valoarea proiectului se estimează la 1 milion de dolari SUA.